Пишіть нам на сайт юридичної клініки: lawmsb.com.ua.

28.10.2019 / 13:20

Друзі, нагадую, якщо вам терміново необхідна первинна правова допомога у вирішенні будь-якого питання, пишіть нам на сайт юридичної клініки: lawmsb.com.ua. Наші адвокати абсолютно безкоштовно нададуть вам консультацію. Щодо попередньої статті про стягнення аліментів, враховуючи ваші численні побажання – зробили більш детальний розгляд даної теми.

Спори щодо аліментів вирішуються судом за заявою заінтересованої особи. Справи розглядаються місцевими судами за місцем проживання чи реєстрації відповідача. Також позови про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, оплату додаткових витрат на дитину, стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів, індексацію аліментів, зміну способу їх стягнення можуть пред’являтися за зареєстрованим місцем проживання чи перебування позивача. У такому випадку аліменти на дитину присуджуються або як частка від заробітку, або у вигляді конкретно визначеної суми.
Якщо стягуються аліменти на 2 і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку, яка буде стягуватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття. При досягненні повноліття найстаршою дитиною аліменти будуть стягуватись за вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на дитину, яка досягла повноліття. Для зміни розміру аліментів стягувач має право звернутися до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей.
Той із батьків або інший законний представник дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі:
 на 1 дитину – однієї чверті;
 на 2 дітей – однієї третини;
 на 3 і більше дітей – половини заробітку (доходу) платника аліментів.
Розмір аліментів на кожну дитину не повинен перевищувати десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. Суд за заявою одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі. Розмір аліментів, визначений судом або за домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».
Суд за заявою одержувача визначає розмір аліментів у твердій грошовій сумі. Розмір аліментів, визначений судом або домовленістю між батьками у твердій грошовій сумі, щорічно підлягає індексації відповідно до Закону України “Про індексацію грошових доходів населення”, якщо платник і одержувач аліментів не домовилися про інше.
Той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
У разі видачі судом виконавчого документу, стягувач може самостійно надіслати виконавчий документ за місцем роботи боржника або отримання ним інших доходів із заявою про здійснення відрахування аліментів, або направити/подати заяву разом із оригіналом виконавчого документу для примусового виконання до органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця.
Аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не більш як за десять років, що передували пред'явленню виконавчого листа до виконання.
Розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них та в інших випадках, передбачених Сімейним кодексом України.
Разом з подачею позову про зміну розміру аліментів потрібно враховуємо наступне:
 розмір аліментів не може бути меншим ніж 50% відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
 максимальну межу сплати розміру аліментів та додаткових витрат, що стягується на усіх дітей, який не може бути більшим, ніж 50% заробітної плати платника аліментів.
Від сплати судового збору звільняються позивачі – за подання позовної заяви про стягнення аліментів.
Якщо розмір заборгованості зі сплати аліментів перевищує 3 місяці:
 відомості про боржника вносяться до Єдиного реєстру боржників – https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors;
 арешт майна боржника;
 виконавець звертається до суду щодо застосування до боржника тимчасового обмеження праві виїзду за межі України.
У разі відсутності відомостей про місце перебування боржника, за поданням виконавця судом виноситься ухвала про розшук боржника. Якщо розмір заборгованості по сплаті аліментів перевищує 4 місяці (та 3 місяці для батьків важкохворої дитини) законом встановлена можливість накладення обмежень на неплатників аліментів щодо:
 виїзду за межі України
 керування транспортними засобами;
 користування зброєю полювання;
 вирішення питання про виїзд дитини за кордон;
 недопущення відчуження майна;
 автоматизований арешт коштів боржника.
Вказані обмеження застосовуються тимчасово до погашення боржником суми у повному обсязі. До злісних неплатників застосовується кримінальна відповідальність (ст. 164 Кримінального кодексу України):
 громадські роботи до 240 годин;
 арешт до 6 місяців;
 обмеження волі до 3 років.
Під злісним неплатнком слід розуміти особу, що не виконує рішення суду (приховує доходи, змінює місце проживання чи роботи без повідомлення державного чи приватного виконавця) та має заборгованість зі сплати аліментів більше 3 місяців.
Порядок притягнення до кримінальної відповідальності таких боржників може бути розпочате слідчим або прокурором лише на підставі заяви особи, яка виховує та утримує дитину.
Не може визнаватися злісним ухилення від сплати аліментів чи злісним ухилення від утримання дітей, яке хоча і тривало значний проміжок часу чи мало систематичний характер, але було вимушеним з боку особи, на яку такий обов'язок покладено законом чи рішенням суду. До таких випадків слід відносити несплату аліментів особою через неможливість знайти роботу, через хворобу, невиділення із сімейного бюджету коштів, необхідних для придбання одягу неповнолітній дитині чи для лікування непрацездатної дитини у зв'язку з їх відсутністю тощо.